Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp 7,5
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp 6,0
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IO2651 Optik 9,0 hp 9,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
LS1349 Engelska B2 9,0 hp 4,5 4,5
LS1500 Svenska A1 7,5 hp 4,0 3,5
LS2304 Engelska C1 9,0 hp 4,5 4,5
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp 6,0
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp 6,0
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp 7,5
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp 6,0
SK2401 Elektrooptik 6,0 hp 6,0
EH2790 Kravhantering, introduktionskurs 4,5 hp 4,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp 7,5
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
EQ2400 Adaptiv signalbehandling 6,0 hp 6,0
EQ2410 Avancerad digital kommunikation 6,0 hp 6,0
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp 7,5
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp 6,0
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0
LS150N Svenska A1 7,5 hp 4,0 3,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EI2423 Grundläggande kanalmodellering för trådlös kommunikation 7,5 hp 7,5
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling 12,0 hp 12,0
EQ2430 Projektkurs i signalbehandling och digital kommunikation 12,0 hp 12,0
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp 12,0
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5
IO2655 Fotonik 7,5 hp 7,5
IO2659 Laserteknik 7,5 hp 7,5
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp