Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2320 Talsignalbehandling 6,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp 4,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp 7,5
EP2120 Internetworking 7,5 hp 7,5
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp 6,0
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
IO2651 Optik 9,0 hp 9,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp 7,5
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp 7,5
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp 6,0
SK2401 Elektrooptik 6,0 hp 6,0
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp 3,5 4,0
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp 1,0 2,0
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp 7,5
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp 12,0
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp 7,5
IO2655 Fotonik 7,5 hp 7,5
SK2411 Laserfysik 7,5 hp 7,5
EH2790 Kravhantering, introduktionskurs 4,5 hp
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp
EI2423 Grundläggande kanalmodellering för trådlös kommunikation 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp
EQ2442 Projektkurs i multimedia- signalbehandling 12,0 hp
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp
LS1349 Engelska B2 9,0 hp
LS1500 Svenska A1 7,5 hp
LS2304 Engelska C1 9,0 hp
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp