Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2500 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ1220 Signalteori 7,5 hp Grundnivå
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 hp Avancerad nivå
IK2507 Trådlösa kommunikationssystem 7,5 hp Avancerad nivå
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2790 Kravhantering, introduktionskurs 4,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2423 Grundläggande kanalmodellering för trådlös kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EN2202 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EN2300 Talsignalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EN2401 Bild- och videobehandling 6,0 hp Avancerad nivå
EN2600 Projektkurs i multimedia-signalbehandling 12,0 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2651 Optik 9,0 hp Avancerad nivå
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IO2655 Fotonik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp Avancerad nivå
LS1349 Engelska B2 9,0 hp Grundnivå
LS1500 Svenska A1 7,5 hp Grundnivå
LS2304 Engelska C1 9,0 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp Avancerad nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2401 Elektrooptik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatorisk för spår - AoK Microwave, Antennas, Remote Sensing and Photonics, åk 1 = EQ2310, IK2507, IT2651

Obligatorisk för spår - AoK Wireless and Optical Communication Systems and Networks, åk 1 = EQ1220, EQ2310, IO2653

Obligatorisk för spår - AoK Multimedia Signal Processing, åk 1 = EQ1220, EQ2310, EN2500

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EQ2320 Talsignalbehandling 6,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp Grundnivå
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 4,5 hp Avancerad nivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp Avancerad nivå
EH2790 Kravhantering, introduktionskurs 4,5 hp Avancerad nivå
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 hp Avancerad nivå
EI2410 Fältteori för vågledare 7,5 hp Avancerad nivå
EI2420 Elektromagnetisk vågutbredning 7,5 hp Avancerad nivå
EI2423 Grundläggande kanalmodellering för trådlös kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2120 Internetworking 7,5 hp Avancerad nivå
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp Avancerad nivå
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp Avancerad nivå
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp Avancerad nivå
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2340 Mönsterigenkänning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2440 Projektarbete i trådlös kommunikation 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2442 Projektkurs i multimedia- signalbehandling 12,0 hp Avancerad nivå
EQ2460 Seminarier i trådlösa system 3,0 hp Avancerad nivå
EQ2800 Optimal filtrering 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2831 Teori för digital kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 hp Avancerad nivå
IK2503 Simulering, forskarförberedande 6,0 hp Avancerad nivå
IK2504 Wireless Access Protocols 6,0 hp Avancerad nivå
IK2510 Radionät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2511 Projekt i trådlösa nät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp Avancerad nivå
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp Avancerad nivå
IL2219 Radioelektronik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2651 Optik 9,0 hp Avancerad nivå
IO2653 Fiberoptisk kommunikation 7,5 hp Avancerad nivå
IO2654 Optiska nätverk 7,5 hp Avancerad nivå
IO2655 Fotonik 7,5 hp Avancerad nivå
IO2663 Halvledar- och nanooptik 6,0 hp Avancerad nivå
IT2651 Mikrovågsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
LS1349 Engelska B2 9,0 hp Grundnivå
LS1500 Svenska A1 7,5 hp Grundnivå
LS2304 Engelska C1 9,0 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
ME2043 Leadership in Cross-Cultural Context 6,0 hp Avancerad nivå
SK2350 Optisk mätteknik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2401 Elektrooptik 6,0 hp Avancerad nivå
SK2411 Laserfysik 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läsårsplan för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.