Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje (TIMAS)