Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM1021 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
HU1904 Redovisning och entreprenörskap 7,5 hp 7,5
HM1026 Logistik 7,5 hp 7,5
HU1905 Juridik för ingenjörer 7,5 hp 7,5
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0