Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp Grundnivå
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 hp Grundnivå
ML1102 Maskinteknik, perspektivkurs 9,0 hp Grundnivå
ML1103 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 11,5 hp Grundnivå
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp Grundnivå
ML1302 Datorbaserade ingenjörsverktyg 11,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HN1009 Introduktionskurs i matematik Kursen ges under veckorna 33-34 1,5 hp Grundnivå
HN1010 Introduktionskurs i datateknik Kursen ges under veckorna 33-34 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1041 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, mindre kurs 3,0 hp Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp Grundnivå
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp Grundnivå

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp Grundnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Innovation och design (IODS)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå
ML1125 Integrerad produktutveckling, projektkurs 13,0 hp Grundnivå
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Robotik och mekatronik (ROBS)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (31,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp Grundnivå
ML1020 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1041 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, mindre kurs 3,0 hp Grundnivå
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp Grundnivå
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1024 Realtidssystem 7,5 hp Grundnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1009 Tillämpad elektronik 7,5 hp Grundnivå
HE1011 Reglersystem 7,5 hp Grundnivå
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ML1318 Analogteknik 7,5 hp Grundnivå
ML1324 PLC-programmering, mindre kurs 6,5 hp Grundnivå
ML1325 Robotik, mindre kurs 6,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Säkerhet och ledning av avancerade system (SLAS)

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (2,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.