Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp 7,5
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp 0,5 0,5 1,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM1021 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 7,5 hp 7,5
ML1114 Redovisning 6,5 hp 6,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
ML1115 Juridik för ingenjörer, mindre kurs 6,5 hp 6,5
ML1136 Logistik, mindre kurs 6,5 hp 6,5
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0

Robotik och mekatronik (ROBS)

Kurser (ROBS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp 1,0 1,0
HE1024 Realtidssystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1318 Analogteknik 7,5 hp 7,5
ML1325 Robotik, mindre kurs 6,5 hp 6,5
HE1009 Tillämpad elektronik 7,5 hp 7,5
ML1324 PLC-programmering, mindre kurs 6,5 hp 6,5
HE1011 Reglersystem 7,5 hp 7,5
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML103X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0