Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML0001 Introduktionskurs i matematik Kursen kan läsas under mottagningsveckorna 1,5 fup Förberedande nivå
ML0002 Introduktionskurs i datateknik Kursen kan läsas under mottagningsveckorna 1,5 fup Förberedande nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (34,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 hp Grundnivå
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp Grundnivå
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp Grundnivå
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp Grundnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Innovation och design (IODS)

Årskurs 1

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2013/2014. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp Grundnivå
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp Grundnivå
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå
ML1125 Integrerad produktutveckling, projektkurs 13,0 hp Grundnivå
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Robotik och mekatronik (ROBS)

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (28,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp Grundnivå
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp Grundnivå
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/2016. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (9,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1024 Realtidssystem 7,5 hp Grundnivå
ML1042 Programsammanhållande kurs i maskinteknik, fk 2,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.