Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7 0,8 0,7
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ML1306 El- och styrteknik 10,5 hp 7,5 3,0
ML1203 Energiteknik 6,0 hp 6,0
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2016/2017. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2017/2018. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
ML1030 Industriell ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0