Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.