Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM)