Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

En av de villkorligt valfria kurserna KE2320 eller MJ2680 måste läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
BB203X Examensarbete inom industriell bioteknologi, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE2320 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp 15,0
MJ2680 Miljösystemanalys 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp 3,8 3,7
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2624 Projektarbete i miljöskyddsteknik 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp 6,0 3,0
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp 7,5
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp 7,5
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp 9,0
MJ2635 Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 hp 6,0