Årskurs 2

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar.

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

OBS! Bara en av kurserna AL2140, MJ2627, MJ2629 eller MJ2640 får läsas under utbildningen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 15,0
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 3,0 4,5
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 7,5
KE2320 Processdesign för industri och samhälle 15,0 15,0