Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (43,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
BB2020 Molekylär enzymologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2450 Cellfabriken 7,5 hp Avancerad nivå
BB2460 Biokatalys 7,5 hp Avancerad nivå
BB2480 Energi och miljö 7,5 hp Avancerad nivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1120 Odlingsteknologi 6,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2008 Bioteknologins etik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2010 Miljötoxikologi 9,0 hp Avancerad nivå
BB2160 Strukturbiologi 7,5 hp Avancerad nivå
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
BB2280 Molekylär modellering 7,5 hp Avancerad nivå
BB2330 Växtbioteknik 7,5 hp Avancerad nivå
BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs 7,5 hp Avancerad nivå
KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2627 Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2629 Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2640 Cleaner Production 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2655 Teknik och ekosystem 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser samt rekommenderade kurser.

Bara en av kurserna AL2140, MJ2627, MJ2629 eller MJ2640  får läsas under utbildningen.

Kursen BB1120 är obligatorisk för de studenter som inte har läst civilingenjörsprogrammet i Bioteknik (CBIOT) på KTH.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB201X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AL2181 Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 hp Avancerad nivå
KE2320 Processdesign för industri och samhälle 15,0 hp Avancerad nivå
MJ2659 Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2013. Det kan ske förändringar.

Årskurs 2 består av obligatorisk kurser, villkorligt valfri och rekommenderad kurser, och avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå.

OBS! Bara en av kurserna AL2140, MJ2627, MJ2629 eller MJ2640 får läsas under utbildningen.