Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-09

Grundläggande behörighet

En kandidatexamen som motsvarar en svensk kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande kompetens från ett internationellt erkänt universitet.

För mer information om grundläggande behörighet se (på engelska):"Study at KTH/master’s programmes/entry requirements” på www.kth.se

Särskild behörighet
Förutom den grundläggande behörigheten krävs även:

  •  Kurser i cellbiologi, biokemi, mikrobiologi och genteknik/molekylärbiologi motsvarande minst 20 högskolepoäng.
  • Kurser i kemi motsvarande minst 30 högskolepoäng
  • Kurser i matematik, numerisk analys och datateknik motsvarande minst 20 högskolepoäng.
  • Engelskakunskaper motsvarande "Engelska B" från svenskt gymnasium.

Engelskakunskaperna visas vanligtvis genom ett internationellt erkänt test.

För mer information om hur engelskakunskaperna visas, se (på engelska); "Study at KTH/master´s programmes/Admission requirements” på www.kth.se

Urval

Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet, studieresultat (t.ex. betyg, meritämnen och engelska), motivation för studierna (t. ex. motivationsbrev, referenser, kurser och relevant arbetslivserfarenhet). Meritvärderingen görs i skala 1-75

KTHs generella antagningsordning finns på www.kth.se