Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser.Studenten skall följa kurser i minst en inriktning. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. Att följa två hela inriktningar rekommenderas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2520 Bioprocessdesign 15,0 hp 15,0
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, cell-baserad processbioteknik (CBPB)

Kurser (CBPB)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 hp 7,5
CB2100 Miljöbioprocessteknik 7,5 hp 7,5
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5

Spår, miljöbioteknik (ENBT)

Kurser (ENBT)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2100 Miljöbioprocessteknik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 7,5 hp 7,5
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 hp 7,5
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5

Spår, enzymbioteknik (ENZB)

Kurser (ENZB)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2019. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2100 Miljöbioprocessteknik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 7,5 hp 7,5
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 7,5 hp 7,5
CB2030 Systembiologi 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 7,5 hp 7,5