Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2520 Bioprocessdesign 52232 15,0 hp 15,0
BB200X Examensarbete inom bioteknik, avancerad nivå 61681 30,0 hp 15,0 15,0

Inriktningar

Spår, cell-baserad processbioteknik (CBPB)

Kurser (CBPB)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 52236 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 52237 7,5 hp 7,5
CB2100 Miljöbioprocessteknik 52238 7,5 hp 7,5
CB2030 Systembiologi 52090 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 52094 7,5 hp 7,5

Spår, miljöbioteknik (ENBT)

Kurser (ENBT)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2100 Miljöbioprocessteknik 52238 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 52236 7,5 hp 7,5
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 52237 7,5 hp 7,5
CB2030 Systembiologi 52090 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 52094 7,5 hp 7,5

Spår, enzymbioteknik (ENZB)

Kurser (ENZB)

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2100 Miljöbioprocessteknik 52238 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CB2010 Industriell rening av biologiska produkter 52236 7,5 hp 7,5
CB2020 Kliniska tillämpningar av bioteknik 52237 7,5 hp 7,5
CB2030 Systembiologi 52090 7,5 hp 7,5
CB2090 Läkemedelsutveckling 52094 7,5 hp 7,5