Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Studenten skall följa kurser i minst ett spår. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. Det rekommenderas att följa två hela spår.

Student på Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi eller Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik vid KTH
Kursen BB1030 Mikrobiologi är obligatorisk
Kursen BB1300 Odlingsteknologi är obligatorisk

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion 51018 7,5 hp 7,5
CB1030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpning inom bioteknik 51020 3,5 hp 3,5
ME1040 Industriell ekonomi för bioteknik 4,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1300 Odlingsteknologi Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi eller vid Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik, KTH 50958 7,5 hp 7,5
CB1000 Hållbar utveckling och projektledning Obligatorisk för studenter utan tidigare kurser i hållbar utveckling och projektledning 51019 3,0 hp 3,0
BB1030 Mikrobiologi Obligatorisk för studenter vid Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi eller vid Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik, KTH 60002 9,0 hp 9,0

Inriktningar

Spår, cell-baserad processbioteknik (CBPB)

Kurser (CBPB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2020 Molekylär enzymologi 51014 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 60887 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 60885 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2441 Bioinformatik 50631 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 51015 7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys 50268 7,5 hp 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin 60882 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60886 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60888 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60881 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60883 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 60884 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 60889 7,5 hp 7,5

Spår, miljöbioteknik (ENBT)

Kurser (ENBT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2570 System- och livscykelanalys 50268 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60888 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60881 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2441 Bioinformatik 50631 7,5 hp 7,5
BB2020 Molekylär enzymologi 51014 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 51015 7,5 hp 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin 60882 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60886 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 60887 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60883 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 60884 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 60885 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 60889 7,5 hp 7,5

Spår, Enzymteknik (ENZT)

Kurser (ENZT)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2020 Molekylär enzymologi 51014 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60886 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60883 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2441 Bioinformatik 50631 7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi 51015 7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys 50268 7,5 hp 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin 60882 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 60887 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60888 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60881 7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi 60884 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 60885 7,5 hp 7,5
CB2080 Proteomik 60889 7,5 hp 7,5