Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2006/2007. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

En av de rekommenderade kurserna i åk 1 läses av de som antagits till programmet på NV-behörighet. De som antagits till programmet med S-behörighet ska läsa kursen 5B1126 Matematik, förberedande.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2D2013 Gestaltning och design 7,5 hp
2D2050 Programmering, grundkurs 7,5 hp
5B1127 Matematik 7,5 hp
2D2010 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 hp
2D2011 Introduktion till medieteknik 7,5 hp
2D2012 Multimediaproduktion, tekniskt projekt 7,5 hp
6H2902 Ekonomi och organisation 7,5 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
1B1991 Management av biståndsprojekt 6,0 hp
1N1108 Data- och informationsetik 7,5 hp
1N1118 Genus, filosofi och teknik 7,5 hp
2I1188 Onlinespel, spelcommunities och reklamspel 7,5 hp
2I1515 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp
4D1096 Human Resource Management 6,0 hp
4D1208 Teknik- och vetenskapshistoria 7,5 hp
4D1211 Industrihistoria 7,5 hp
6S3630 Nätverkssäkerhet 7,5 hp
9E1361 Svensk rapportskrivning 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
5B1126 Matematik, förberedande kurs 7,5 hp