Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

En av de rekommenderade kurserna i åk 1 läses av de som antagits till programmet på NV-behörighet. De som antagits till programmet med S-behörighet ska läsa kursen SF1614 Matematik, förberedande.