Behörighet och urval

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2009-04-20
Godkänd: 2009-04-20

För antagning till högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet motsvarande Matematik D, Fysik B, Kemi A, samtliga med lägst betyg G.

Till vissa platser på högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik (med anpassad kurs i matematik) motsvarande Matematik kurs C med lägst betyg G.

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning, http://www.kth.se/info/kth-handboken/II/11/1.html