Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

En av de rekommenderade kurserna i åk 1 läses av de som antagits till programmet på NV-behörighet. De som antagits till programmet med S-behörighet ska läsa kursen SF1614 Matematik, förberedande.

Årskurs 2

Årskurs 3

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

Minst två av de rekommenderade kurserna i åk 3 ska läsas.