Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2009-04-20
Godkänd: 2009-04-20

Högskoleingenjörsutbildningen i medieteknik omfattar 180 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 3 års heltidsstudier (6 terminer). Utbildningens kurser ges på grundnivå. Under årskurs 3 finns möjlighet att läsa en eller flera kurser på avancerad nivå inom ramen för de villkorligt valbara kurserna. Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen i medieteknik.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket i utbildningen är i huvudsak svenska, viss engelsk litteratur förekommer dock. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen.