Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL100X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp
HE1013 EMC-elektronik 7,5 hp 7,5
HE1016 Elektronikdesign, projektkurs 7,5 hp 7,5