Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1004 Medicinteknisk verksamhet 7,5 hp
HE1016 Elektronikdesign, projektkurs 7,5 hp 7,5
HE1025 EMC-elektronik 7,5 hp 7,5
HE1002 Signaler och reglersystem 7,5 hp 7,5
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HL1002 Medicinska bilder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
6L3099 Examensarbete inom medicinsk teknik 15,0 hp
HL100X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp