Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1020 Digitalteknik 7,5 hp Grundnivå
HF1901 Matematik I 7,5 hp Grundnivå
HH1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå
HI1900 Programmering, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
HN1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
HX1001 Biologisk kemi 7,5 hp Grundnivå
HX1002 Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 15,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1100 Medicinsk översiktskurs 3,0 hp Grundnivå
HX1000 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1018 Data- och telekommunikation 7,5 hp Grundnivå
HE1021 Mikrodatorteknik 7,5 hp Grundnivå
HE1022 Analogteknik 7,5 hp Grundnivå
HE1023 Tillämpad elektronik 7,5 hp Grundnivå
HF1000 Matematik 2 7,5 hp Grundnivå
HF1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
HL1005 Teknik i intensivvård och kirurgi 7,5 hp Grundnivå
HL1006 Tillämpad medicinsk mätteknik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1002 Signaler och reglersystem 7,5 hp Grundnivå
HE1016 Elektronikdesign, projektkurs 7,5 hp Grundnivå
HE1025 EMC-elektronik 7,5 hp Grundnivå
HH1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp Grundnivå
HL1002 Medicinska bilder 7,5 hp Grundnivå
HL1004 Medicinteknisk verksamhet 7,5 hp Grundnivå
HL100X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå