Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

6 poäng valfritt i period 1

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp 6,0
HL100X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HL1002 Medicinska bilder 7,5 hp 7,5
HL1004 Medicinteknisk verksamhet 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1012 Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik 3,0 hp 3,0