Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

6 poäng valfritt i period 1

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp 6,0
HL100X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HL1002 Medicinska bilder 7,5 hp 7,5
HL1004 Medicinteknisk verksamhet 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1012 Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik 3,0 hp 3,0