Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

6 poäng valfritt i period 1

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 6,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 6,0
HL100X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 15,0
HL1002 Medicinska bilder 7,5 7,5
HL1004 Medicinteknisk verksamhet 7,5 7,5

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HL1012 Verksamhetsförlagd utbildning i medicinsk teknik 3,0 3,0