Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1031 Ekonomi och organisationsteori 7,0 hp 7,0
HF1008 Analys och linjär algebra 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 4,0 4,0
HX1001 Biologisk kemi 7,5 hp 7,5
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp 5,0
HF1900 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 7,5 hp 3,0 4,5
HX1002 Anatomi, fysiologi och sjukdomslära 15,0 hp 4,5 10,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HX1000 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp 1,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp
HL1100 Medicinsk översiktskurs 3,0 hp 3,0