Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2014

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

I årskurs tre har man 6 valfria poäng.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp 6,0
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HL1002 Medicinska bilder 7,5 hp 7,5
HL1004 Medicinteknisk verksamhet 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5