Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull VT2014

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

I årskurs tre har man 6 valfria poäng.