Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

En av kurserna HL2032 och HL2041 ska läsas.

Dessutom skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1013 Medicinska bilder 6,0 hp 6,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp 6,0
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 3,0 12,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp 6,0 3,0