Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 50556 10,0 5,0 5,0
HL1200 Ingenjörsintroduktion 50558 6,0 3,0 2,5 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 51234 12,0 7,0 0,5 2,0 2,5
HE1026 Digitalteknik 50555 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50557 8,0 1,0 6,0 1,0
HE1027 Ellära 60660 7,0 7,0
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 60728 11,0 11,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 40008 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 40009 1,5