Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HL1200 Ingenjörsintroduktion 6,0 3,0 2,5 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 7,0 0,5 2,0 2,5
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 1,0 6,0 1,0
HE1027 Ellära 7,0 7,0
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 11,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF0009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5