Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1011 Signaler, system och transformer 50214 8,0 hp 8,0
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 50745 6,0 hp 1,5 4,5
HL1015 Teknik i intensivvård och kirurgi 50075 6,0 hp 5,5 0,5
HE1030 Analog elektronik 50066 8,0 hp 8,0
HE1037 Data- och telekommunikation 50168 10,0 hp 2,0 7,5 0,5
HE1019 EMC-elektronik 61006 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 60885 6,0 hp 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 60533 6,0 hp 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 60850 7,0 hp 7,0