Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1013 Medicinska bilder 50361 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 60885 6,0 hp 3,0
HE1039 Reglerteknik 60189 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60191 6,0 hp 6,0
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 60190 15,0 hp 3,0 12,0

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 50754 9,0 hp 4,5 4,5
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 50510 9,0 hp 4,5 4,5
HL2041 Idrottsteknologi 52044 9,0 hp 4,5 4,5