Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 60885 6,0 hp 3,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp
HL1013 Medicinska bilder 6,0 hp
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 9,0 hp
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp