Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Utöver de obligatoriska kurserna skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1039 Reglerteknik 6,0
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0
HL1013 Medicinska bilder 6,0
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0