Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1013 Medicinska bilder 50361 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 hp 3,0
HE1039 Reglerteknik 60189 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60191 6,0 hp 6,0
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 60190 15,0 hp 3,0 12,0

En av de villkorligt valfria kurserna ska läsas.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 50754 9,0 hp 4,5 4,5
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 50510 9,0 hp 4,5 4,5
HL2041 Idrottsteknologi 52044 9,0 hp 4,5 4,5