Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Senast ändrad: 2019-11-05
Godkänd: 2019-11-05

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier.

Utbildningen är på grundnivå.

Undervisningen är till allra största delen på svenska, men en stor del av kurslitteraturen och enstaka föreläsningar är på engelska.