Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 51197 10,0 hp 5,0 5,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50789 6,0 hp 3,0 2,5 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50811 12,0 hp 7,0 0,5 2,0 2,5
HE1026 Digitalteknik 50427 6,0 hp 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50086 8,0 hp 1,0 6,0 1,0
HE1027 Ellära 61252 7,0 hp 7,0
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 60838 11,0 hp 11,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40009 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40013 1,5 hp