Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1006 Linjär algebra och analys 50785 10,0 hp 5,0 5,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50069 6,0 hp 3,0 2,5 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50064 12,0 hp 7,0 0,5 4,5
HE1026 Digitalteknik 50787 6,0 hp 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50068 8,0 hp 1,0 1,0 6,0
HE1027 Ellära 60442 7,0 hp 1,0 6,0
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 60098 11,0 hp 8,0 3,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40012 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40018 1,5 hp