Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HM1013 Konstruktions- och energiteknik 7,5 7,5
HN1002 Tillämpad matematik 7,5 7,5
HM1006 El- och styrteknik 7,5 7,5
HM1005 Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring 7,5 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 7,5
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HU1903 Management 7,5 7,5
HM1026 Logistik 7,5 7,5

Innovation och design (IODS)