Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp 5,0 6,0
ML1102 Maskinteknik, perspektivkurs 9,0 hp 7,0 2,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp 3,0 7,0
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 hp 7,5
ML1105 Kvalitetssäkring - Lean Production 7,5 hp 7,5
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ML1202 Produktframtagning 9,0 hp 9,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN1009 Introduktionskurs i matematik
kursen går v.33-v.34
1,5 hp
HN1010 Introduktionskurs i datateknik
kursen går v.34-v.39
1,5 hp 1,5