Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HN1003 Matematisk statistik 4,5 hp 4,5
ML1303 Programmering, allmän kurs 6,0 hp 4,5 1,5
MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 hp 5,0 3,0

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 hp 6,0
ML1203 Energiteknik 6,0 hp 6,0
HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 hp 7,5
ML1208 Produktframtagning fk 7,0 hp 2,5 4,5
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp 7,5