Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HN1003 Matematisk statistik 4,5 4,5
ML1303 Programmering, allmän kurs 6,0 4,5 1,5
MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 5,0 3,0

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Innovation och design (IODS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 6,0
ML1203 Energiteknik 6,0 6,0
HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 7,5
ML1208 Produktframtagning fk 7,0 2,5 4,5
HM1006 El- och styrteknik 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 7,5