Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1000 Material och produktion 1 7,5 hp
HM1001 Hållfasthetslära med statik 7,5 hp
HM1002 Datorbaserade designverktyg 7,5 hp
HM1003 Material och produktion 2 7,5 hp
HM1007 Programmering 7,5 hp
HN1901 Matematik I 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
6E2300 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp
6E2301 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1803 Riskanalys och skadeprevention 7,5 hp
HM1005 Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring 7,5 hp

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HH1803 Riskanalys och skadeprevention 7,5 hp
HM1009 Industridesign med färg och form I 7,5 hp