Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1000 Material och produktion 1 7,5 hp Grundnivå
HM1001 Hållfasthetslära med statik 7,5 hp Grundnivå
HM1002 Datorbaserade designverktyg 7,5 hp Grundnivå
HM1003 Material och produktion 2 7,5 hp Grundnivå
HM1007 Programmering 7,5 hp Grundnivå
HN1901 Matematik I 7,5 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
6E2300 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp
6E2301 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (22,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1011 Biomekanik och rörelseanalys 7,5 hp Grundnivå
HN1002 Tillämpad matematik 7,5 hp Grundnivå
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp Grundnivå

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HH1803 Riskanalys och skadeprevention 7,5 hp Grundnivå
HM1005 Kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp Grundnivå
HM1013 Konstruktions- och energiteknik 7,5 hp Grundnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp Grundnivå
HN1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1011 Biomekanik och rörelseanalys 7,5 hp Grundnivå

Innovation och design (IODS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HH1803 Riskanalys och skadeprevention 7,5 hp Grundnivå
HM1009 Industridesign med färg och form I 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp Grundnivå
HM1008 Mekanik II 7,5 hp Grundnivå
HM1010 Konstruktionselement 7,5 hp Grundnivå
HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 hp Grundnivå
HN1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp Grundnivå
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1011 Biomekanik och rörelseanalys 7,5 hp Grundnivå