Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM1007 Programmering 7,5 hp 7,5
HM1003 Material och produktion 2 7,5 hp 7,5
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM1003 Material och produktion 2 7,5 hp 7,5
HM1007 Programmering 7,5 hp 7,5
HM1009 Industridesign med färg och form I 7,5 hp 7,5