Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1011 Biomekanik och rörelseanalys 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HU1001 Kalkyler och beslutsmodeller 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1011 Biomekanik och rörelseanalys 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1004 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
HM1011 Ergonomi i produktutvecklingen 7,5 hp 7,5
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
HM100X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM103X Examensarbete inom konstruktion, grundnivå 15,0 hp 15,0