Bilaga 2: Inriktningar

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Innovation och design (IODS)