Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Innovation och design (IODS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser