Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Gemensamma kurser

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Innovation och design (IODS)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser