Utbildningens omfattning och innehåll

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Senast ändrad: 2010-02-11
Godkänd: 2010-03-15

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 år heltidsstudier.

Utbildningens nivå är i huvudsak på grundnivå.

Undervisningen är i huvudsak på svenska. Vissa kurser och kursmoment undervisas på engelska.