Årskurs 1

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE. Den räknas inte som en villkorligt valfri kurs för CMETE

15 hp från de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2700 Introduktion till interaktiv medieteknik 6,0 hp 6,0
DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 9,0 hp 9,0
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 hp 0,5 0,5 0,5 0,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp 6,0
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 hp 3,5 5,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 3,5 4,0
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 3,0 6,0
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 hp 3,0 3,0
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 hp 7,5 7,5
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp 6,0
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp 7,5
DM2517 XML för publicering 7,5 hp 7,5
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
7,5 hp 7,5
DM2574 Medieproduktion
Ej valbar för studenter på civilingenjörsprogammet i Medieteknik
9,0 hp 9,0
DM2582 Media Lab 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2410 Audioteknik 7,5 hp 7,5
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp 6,0
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 hp 6,0
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 hp 7,5
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp 7,5
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp 1,5 1,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp 4,5 3,0
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 hp 3,0 3,0
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 hp 3,8 3,7
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 hp 7,5
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 hp 7,5
DH2660 Haptik 6,0 hp 6,0
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 hp 7,5
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp 7,5
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 hp

Inriktningar

Spåret Människa- Datorinteraktion ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-798.