Behörighet och urval

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-01-16
Godkänd: 2017-08-30

Särskilda behörighetskrav till masterprogrammet i interaktiv medieteknik är en teknologie kandidatexamen eller en högskoleingenjörs-/kandidatexamen inom datavetenskap, informationsteknik, medieteknik eller motsvarande. Studenterna ska ha grundläggande kunskaper i programmering/datalogi om minst 12 hp och ha fullgjort en grundläggande kurs om minst 6 hp inom människa-datorinteraktion.

Blocken "Teknik för Sociala Medier", "Ljud och Musik" och "Bild- och Videoteknik" kräver, utöver den särskilda behörigheten, matematik (kurser i algebra, en- och flervariabelanalys, sannolikhetslära och matematisk statistik) om minst 30 hp. KTH ger inte dessa kurser på engelska.

De särskilda behörighetskraven kan anses som ej uppfyllda om den sökandes genomsnittsbetyg är i den nedre tredjedelen på betygsskalan från den sökandes behörighetsgivande examensuniversitet (över nivån godkänd). T.ex. under C för universitet med betygsskalan A–F.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

4. meritvärde

5. referenser

6. kunskaper i engelska