Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Spår, datorgrafik och visualisering (IMCG)

Detta spår erbjuder fördjupad kunskap i metoder, teknologier och verktyg för interaktiv grafik. Vi tar en utgångspunkt i en djup förståelse av de grundläggande teoretiska ramverken för att därefter ge studenterna praktiska erfarenheter inom ett flertal tillämpningsområden, från datorspelsdesign och simuleringar av folkmassor till infographics.

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Spår, interaktionsdesign (IMID)

Detta spår erbjuder fördjupning inom metoder, tekniker och verktyg för utformning av interaktiva system utifrån ett upplevelse- och användarcentrerat perspektiv. Inriktningen syftar också till att ge djupare kunskap om metodik för utvärdering och analys av interaktiva system i verkliga brukskontexter. Är förberedande för exjobb som utförs med designdriven ansats.

Spår, interaktionsteknik (IMIT)

Studenterna lär sig att utveckla interaktiva system med modern utvecklingsmetodik, med fokus på tekniskt materialkunnande vad gäller olika hårdvaruplattformar och teknologier.

Spår, bild- och videoteknik (IMIV)

Detta spår ger specialiserad kunskap om beräkningsmodeller, metoder och tekniker för bild- och videoteknologi. I det här spåret kommer studenterna att öva metodkunskap inom bild- och videorelaterade projektarbete. Genom att arbeta på verkliga problem kommer studenterna att bygga kompetens på avancerad bildbehandling, videokomprimering, och objektigenkänning i digitala bilder.

Spår, ljud och musik (IMLM)

Spår, tekniker för sociala medier (IMTS)

Spåret ger en fördjupning inom teknologi relaterad till sociala medier, såsom hantering och analys av stora informationsflöden (big data), design för dynamiska webben och mobila enheter, samt kunskap kring mänskliga och sociala aspekter av modern informationsteknologi.