Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2017-01-16
Godkänd: 2017-08-30

Programmet är på avancerad nivå och omfattar 120 högskolepoäng, vilket vid normal studietakt motsvarar två år. Programmet ges på engelska.

Programmet har för närvarande följande sju valbara block varav ett ska väljas:

  • Datorgrafik och Visualisering
  • Människa-Datorinteraktion
  • Ljud och Musik
  • Interaktionsteknik
  • Interaktionsdesign
  • Teknik för sociala medier
  • Bild- och Videoteknik